Referencie

 • Výstavba cestnej kanalizácie R1 v úseku 0,000 – 18,9668 km (Nitra -Selenec - Beladice)
 • Výstavba protihlukových stien a clôn proti oslneniu R1 (Rýchlostná cesta l/66 Banská Bystrica – severný obchvat)
 • Zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov  pri výstavbe Rýchlostnej cesty R1 – komunálny, ostatný a nebezpečný odpad (Nitra-Selenec - Beladice – Tekovské Nemce)
 • Preloženie vodovodu, vodovodných prípojok, preloženie kanalizácie a kanalizačných prípojok pri výstavbe R1 (Nitra  - Selenec)
 • Výkon technickej a poradenskej činnosti pri zmenách stavieb
 • Priemyselný park Palárikovo - výstavba PP
 • Základná škola Výčapy Opatovce -zateplenie a rekonštrukcia
 • Čerpacia stanica pohonných látok Nitra Kynek l - kompletná výstavba
 • Čistička odpadových vôd Bučany
 • ZŠ Komjatice - rekonštrukcia vykurovacieho systému
 • Hnedý priemyselný park Tornaľa
 • Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete
 • Kanalizácia Vráble
 • Štúrovo Čistička odpadových vôd
 • Pozba - rekoštrukcia cesty po zosuve pôdy
 • Bytový dom Sitnianska 2, NR - zateplenie BD
 • Bytový dom Jurkovičova 1, NR - zateplenie BD
 • Bytový dom Beethovenova 14 - 18, NR - zateplenie BD a strechy
 • Bytový dom Bazovského 2-6, NR - zateplenie BD a strechy
 • Bytový dom Partizánska 64-66, Nitra - zateplenie BD
 • Obec Prašice - revitalizácia centra obce
 • Obec Dubník - Revitalizácia verejného priestranstva
 • Penzión Pivnica Radošina - prístavba a prestavba
 • Obec Kajal, Zariadenie sociálnych služieb - Demolácia objektu nefunkčnej kotolne

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x